18 januari 2018

Goed en voldoende slapen zorgt er bij iedereen voor dat je uitgerust de dag begint, meer kunt hebben en minder snel ziek wordt. Slaaptekort hangt ook samen met een grotere kans op overgewicht. Dit geldt voor volwassenen maar zeker ook voor je peuter. Hieronder staan een aantal tips die hopelijk kunnen helpen, zodat jouw peuter weer wil gaan slapen.

1. Weet je peuter waar hij/zij aan toe is? Is er een vast ritme in de dag en zijn er vaste rituelen voor het slapengaan? Nog niet? Bedenk dan een vast ritme voor alle dagen van de week. Zorg dat het haalbaar is en past bij je peuter en je eigen ritme. Maak daarbij een vast ‘slaap-ritueel’. Bijvoorbeeld: douchen, pyjama aan, tandenpoetsen, boekje lezen op bed, onderstoppen, lamp uit. Na een tijdje zal je verandering zien.

2. Is het overdag te druk, waardoor je kind niet rustig kan slapen? Een peuter doet op een dag veel nieuwe indrukken op, zorg dat hij/zij genoeg tijd krijgt om deze te verwerken. Hoe doe je dat? Bouw rustmomenten in en praat over wat hij/zij gedaan heeft en eventueel nog gaat doen. En de belangrijkste tip: plan de dag niet te vol.

3. Is je peuter niet moe? Ga dan elke dag lekker met je peuter naar buiten, een eind lopen, lekker voetballen of in de zandbak spelen. Nog een extra tip: zet de auto iets verder weg en wandel naar de winkel of het kinderdagverblijf en weer terug.

4. Kijkt je peuter vaak naar een beeldscherm? Dit kan er ook voor zorgen dat hij/zij niet goed kan slapen. Ook al zit je peuter niet zelf op de computer, tablet of tv, als deze schermen de hele dag aanstaan in de woonkamer, ziet je peuter ze wel. Daar krijgt hij/zij veel prikkels van binnen, dus probeer dit te beperken.

5. Slaapt je peuter veel overdag? Kijk of hij/zij ’s avonds iets later naar bed kan of probeer het middagslaapje korter te maken.

11 januari 2018

De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is ingegaan op 1 januari 2018. Er zijn dus wat veranderingen gaande in de kinderopvangbranche. Hierover hebben wij een magazine opgesteld. De belangrijkste punten uit het magazine lees je hier!

 

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal

Dit houdt in dat pedagogisch medewerkers alle kinderen ‘in beeld’ hebben en zo structureel de ontwikkeling kunnen volgen. Hierdoor kunnen ze ook goed bijdragen aan de ontwikkeling en stimuleren om de volgende stap te zetten. Bij KION doen we dit via het kindvolgsysteem ‘Kijk op kinderen’, voor de kinderen bij een VVE locatie wordt ‘KIJK!’ gebruikt. Doordat pedagogisch medewerkers hebben aangegeven dat ze meer informatie over de ontwikkeling van de kinderen in handbereik willen hebben, wordt er een nieuw volgsysteem ontwikkeld. De verwachting is dat dit nieuwe volgsysteem vanaf juni 2018 wordt gebruikt op alle locaties.

Daarnaast wordt nu aan ieder kind een mentor toegewezen. Deze mentor volgt de ontwikkeling van het kind. Dat is het aanspreekpunt voor ouders en diegene werkt ook in de groep van het kind. Uiteraard kunnen ouders ook bij de andere pedagogisch medewerkers terecht met vragen.

 

2. Veiligheid en gezondheid

Er moet een actueel beleid komen voor Veiligheid en Gezondheid. Voor ouders en kinderen verandert er niets bij deze maatregel. KION werkt achter de schermen hard en heeft een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld. Hierin wordt ingegaan op grote risico’s en de maatregelen die daarvoor worden getroffen. Vanaf april 2018 gaan we werken met de landelijke Risicomonitor.

Verder moet door de nieuwe wet op iedere locatie minstens één iemand aanwezig zijn die een kinder-EHBO diploma heeft. Hierover hoeft KION zich geen zorgen te maken, want bijna al onze medewerkers hebben al een kinder-EHBO diploma. Dit is een fijn gevoel voor kinderen, ouders en medewerkers.

 

3. Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

Er komen maximaal twee vaste gezichten voor 0-jarigen. Als het kind komt, dan is minimaal één van deze twee medewerkers ook aanwezig. In het Ouderportaal wordt zichtbaar welke medewerker mentor is en welke medewerker het ‘tweede gezicht’ is. Voor ouders zijn er hierdoor twee vaste aanspreekpunten.

Per dag mag er maximaal 3 uur worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio, tijdens deze momenten wordt minimaal de helft van de vereiste medewerkers ingezet. Op dit moment voldoet KION al aan deze maatregel. Voor elke locatie zijn deze tijden anders, jouw locatie informeert je hierover via het Ouderportaal.

 

4. Kinderopvang is een vak

Alle pedagogisch medewerkers moeten niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheden hebben. We hebben hier tot 2023 de tijd voor en op dit moment wordt onderzocht wie hier wel of niet aan voldoen. Als medewerkers er niet aan voldoen, wordt toetsing en (eventueel) scholing aangeboden.

Sinds 1 januari is het niet meer toegestaan om een niet-beroepskracht in te zetten bij een bso groep. Alle medewerkers moeten dus bevoegd zijn. Alle pedagogisch medewerkers hebben bij KION een diploma op MBO 3 niveau. Naast het juiste aantal pedagogisch medewerkers zijn vrijwilligers nog steeds welkom, bijvoorbeeld als voorlees-opa.

Er moet een opleidingsplan komen voor pedagogisch medewerkers. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van KION om de ontwikkeling van de medewerkers te stimuleren. Hierdoor vinden er meer opleidingsactiviteiten plaats voor medewerkers, buiten de opvangtijd om.

Er is een beperkte formatieve inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding. Bij KION was dit al het geval. Stagiaires waren al boventallig, zodat zij goed het vak kunnen leren.

Over het algemeen doet KION het dus al erg goed! Ben je benieuwd wat er nog meer in het magazine staat? Bekijk dan hier het gehele magazine.

 

5 januari 2018

Pak jij als P&O adviseur als vanzelfsprekend de ruimte en jouw eigen rol in het team en de organisatie? Ben je nieuwsgierig, zoek je de samenwerking, bouw je aan goede werkrelaties en onderhoud je die?

4 januari 2018

Het nieuwe jaar is weer begonnen en hier horen goede voornemens bij! Jij hebt ze vast zelf ook, maar wist je dat kinderen ook goede voornemens hebben? Ook zij willen hun gedrag verbeteren in het nieuwe jaar. Hier zie je de top 5 op een rij.

1: Meer bewegen

Dus de jas aan en naar buiten! Probeer in het weekend nog lekker een rondje te lopen met het hele gezin of naar een speeltuin of het bos te gaan. Bij de bso spelen de kinderen elke dag buiten, dus bij KION komt dat bewegen wel goed!

2: Beter luisteren / liever zijn

Kinderen willen graag liever zijn voor hun vrienden en familie. Ook op school willen ze graag beter opletten in de klas. Zal er dan ook minder ruzie zijn met broertjes en zusjes? Wij hopen van wel!

3: Gezonder eten

Tegenwoordig zijn kinderen zich beter bewust van gezond eten. Ook al vinden ze een snoepje op zijn tijd nog erg lekker, vaak willen ze ook gezonder gaan eten. De kinderopvang draagt hieraan bij door onder andere het dagelijkse fruitmoment bij de kinderdagverblijven en bso’s.

4: Beter huiswerk maken

Kinderen zijn zich al goed bewust van hun gedrag op school. Misschien gaat het niet zo goed als ze eerst dachten, of hebben ze voor de vakantie een wat minder goed cijfer gekregen. Daarom vinden kinderen het belangrijk om goed hun huiswerk te maken en het niet af te raffelen. En wie beter dan jij om ze hierbij te helpen?

5: Geld sparen

In plaats van het geld direct uit te geven aan snoep (zie #4), willen kinderen gaan sparen. Hebben ze al een spaarpot, of nog niet? Misschien kan je er samen een gaan kopen. Zo worden de kinderen positief door jou gestimuleerd. En als ze dan hun zakgeld krijgen, kan je altijd voorstellen om het direct in de (nieuwe) spaarpot te doen!

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten