Innovatienetwerk KEI

Sinds 2020 werken we samen met HAN en ROC Nijmegen in het innovatienetwerk KEI (KION Early Childhood Innovation Center). Ons gezamenlijke doel is om kinderen en jongeren op te leiden tot participerende, actieve en kritische burgers, in een snel veranderende maatschappij. Daarvoor moet het onderwijs beter aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en de beroepspraktijk in Nijmegen en omgeving. Onze ambities kunnen we gaan realiseren dankzij een subsidie uit het regionaal investeringsfonds van de overheid voor de periode 2020 - 2024.

Binnen het innovatieprogramma wordt gewerkt aan 3 deelprojecten:
• Voorschoolse opvang
• Leren op locatie
• Inzet van ICT in de kinderopvang

Meer weten over dit innovatienetwerk? Kijk op www.kei-innovatienetwerk.nl en volg ons op LinkedIn.

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer