Bij een aantal locaties kun je terecht voor flexibele opvang. Met flexibele opvang bedoelen we de opvang die je, op basis van een overeenkomst flexibele opvang op wisselende dagdelen in de maand bij een locatie afneemt. Wil je weten bij welke locaties je hiervoor terecht kunt? Neem contact op met afdeling Klantrelaties.

Via het Ouderportaal kun je de gewenste dag(del)en bij de locatie kenbaar maken.

Voorwaarden

  • Je sluit een overeenkomst voor flexibele opvang af;
  • De overeenkomst is gebonden aan een minimum afname van vier dagdelen per week: bij het kinderdagverblijf en twee dagdelen bij de buitenschoolse opvang,de facturering hiervan vindt maandelijks plaats;
  • Flexibele opvang bieden we per dagdeel aan;
  • Bij teveel aanvragen, gecombineerd met een hoge bezetting bij een locatie, kunnen we een wachtlijst voor flexibele overeenkomsten hanteren;
  • De clustermanager bepaalt of de flexibele capaciteit in een aparte groepsruimte plaatsvindt of dat we deze over meerdere groepen verspreiden;
  • Je geeft uiterlijk 3 weken voor de startdatum, en vervolgens 3 weken voor het begin van elke maand, je rooster met de gewenste dag(del)en via het Ouderportaal door, waarna je kind wordt ingepland;
  • Je hebt, bij tijdig doorgeven, recht op de opvang die past binnen de overeenkomst;
  • Bij te laat doorgeven van de gewenste dag(del)en vervalt het automatisch recht; het geplande aantal kinderen in de groep en de locatie is medebepalend of de opvang op de gewenste dagen kan plaatsvinden; 
  • Als je meer dagdelen nodig hebt dan in de overeenkomst staat, heb je geen automatisch recht; beoordeling is dan volgens de regeling van incidentele opvang;
  • Als je minder dagdelen afneemt dan waar je volgens de overeenkomst recht op hebt, is het niet toegestaan dagdelen op te sparen en later af te nemen.