Incidentele opvang

Heb je een keer extra opvang nodig? Bij een aantal locaties is incidentele opvang mogelijk, als de bezetting in de groep dat toelaat. Vanwege het personeelstekort in de kinderopvang is deze service helaas niet bij alle locaties beschikbaar.

Zo werkt incidentele opvang

Als je een keer een extra dag(deel) nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je een vergadering hebt, proberen we dit voor je te regelen. Dit is alleen mogelijk als de personeelsinzet en de bezetting van de groep het toelaten. Met toestemming van ouders is incidentele opvang ook mogelijk binnen de eigen locatie in een andere dan de eigen groep. Pedagogisch medewerkers letten er extra op dat het kind zich ook daar prettig voelt. Als het nodig is, krijgt het kind extra aandacht. We doen bijvoorbeeld een spelletje met het kind en betrekken andere kinderen hierbij.

Je vraagt incidentele opvang aan via het Ouderportaal.

Dagdelen

Bij een kinderdagverblijf neem je incidentele opvang af en factureren we in dagdelen. Een ochtenddagdeel loopt van 8.00 tot 13.00 uur en een middagdagdeel van 13.00 tot 18.00 uur. Bij sommige locaties is de standaard openingstijd voor de ochtend van 7.30 tot 13.00 uur.

Bij de buitenschoolse opvang neem je incidentele opvang af en factureren we in lange (12.00 tot 18.00 uur) en korte (15.00 tot 18.00 uur) dagdelen, en in schoolvakanties in hele dagen.

Voorwaarden

  • De aanvraag doe je minimaal 24 uur voor de gewenste opvangdag via het Ouderportaal.
  • Een aanvraag voor incidentele opvang kunnen we alleen toezeggen als er voldoende ruimte in de eigen basis- of stamgroep of bij de locatie is. Bij buitenschoolse opvang geldt dat er voor een minimum aantal kinderen opvang gewenst is. Je kunt aan de aanvraag voor incidentele opvang geen rechten ontlenen, behalve als je hiervoor goedkeuring hebt gehad van de clustermanager.
  • Wanneer je voor meerdere kinderen uit een gezin incidentele opvang aanvraagt, doe je dit voor elk kind afzonderlijk via het Ouderportaal.

Aan het begin van een kalenderjaar ontvang je een jaaropgave over het voorgaande kalenderjaar. Hierop staan ook de incidentele uren die je in dat jaar hebt afgenomen en de jaaropgaaf kun je indienen bij de belastingdienst.

Weet je al ruim van te voren dat je kind niet naar de opvang komt? Dan is het fijn om dit zo vroeg mogelijk door te geven. Deze dag komt dan beschikbaar voor een andere ouder die op deze dag (incidentele) opvang nodig heeft. Zo helpen we elkaar.

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer