Peuters vanaf twee jaar (en vier maanden) leren de dingen die belangrijk zijn voor een goede start op de basisschool. Denk aan samen spelen, delen, wachten op je beurt en de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Je kind is twee tot vier dagdelen per week welkom. 

pgr

Voor- en vroegschoolse educatie

Het is belangrijk dat alle kinderen een zo goed mogelijke start maken op de basisschool. Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken we hier systematisch en doelgericht aan. Met behulp van uitdagende activiteiten stimuleren we peuters tot het leren van nieuwe woorden, nadenken, spelen met andere kinderen, motoriek (beheersen van het bewegen), concentreren en luisteren.

Er zijn verschillende VVE programma's, zoals Uk & Puk en Piramide. Onze pedagogisch medewerkers krijgen hierin extra scholing en begeleiding.

Voor wie is VVE?

De locaties met een VVE aanbod zijn voor alle kinderen. Er zijn landelijke afspraken gemaakt over welke kinderen in aanmerking komen voor een VVE indicatie. Hierbij kijkt men onder andere naar de opleiding van de ouders en de taal die het gezin thuis spreekt. Het consultatiebureau schrijft de indicaties uit.
De ouderbijdrage bij een VVE indicatie is lager omdat de gemeente meebetaalt.
Kijk hieronder in de lijst 'Locaties met VVE voor kinderen met een indicatie'. 

Locaties met VVE voor kinderen met een indicatie

Peutergroep Aquamarijn
Peutergroep De Bellenboom
Peutergroep De Draaitol, locatie Montessorischool
Peutergroep De Draaitol, locatie Nutsschool
Peutergroep Drakenfort
Peutergroep Dukendonck
Peutergroep Grootstal
Peutergroep Het Kleurrijk
Peutergroep De Meibloem
Peutergroep De Notedop
Peutergroep Ollikido
Peutergroep Op Weg
Peutergroep Overasselt
Peutergroep Pino
Peutergroep De Prins 
Peutergroep 't Sloepje
Peutergroep De Verrekijker
Peutergroep De Wieken
Peutergroep De Wigwam

Locaties met VVE aanbod Kinderopvang BV

Kinderdagverblijf Aquamarijn
Kinderdagverblijf De Prins
Kinderdagverblijf De Wieken
Peutergroep Goudwinde
Peutergroep De Kroon
Peutergroep Ondersteboven
Peutergroep De Rakkertjes
Peutergroep 't Snuffeltje
Peutergroep De Vlindertuin

VVE in de praktijk

De VVE methodes waarmee we werken, stimuleren allemaal de brede ontwikkeling van kinderen op een speelse manier. Om te beginnen zorgen we voor een leuke en uitdagende ruimte waarin voor de kinderen van alles te beleven valt. We doen allerlei stimulerende activiteiten met de kinderen tijdens de kring, de verzorging en het spelen. Vóór het fruit eten zingen we bijvoorbeeld liedjes die passen bij het thema waar we met de groep mee bezig zijn. Dezelfde activiteit kunnen we op verschillende manieren doen, waarbij we aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Zo proberen we kinderen 'op maat' te stimuleren een volgend stapje in hun ontwikkeling te zetten. Alle kanten van de ontwikkeling komen aan bod: de sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld het eigen 'ik' ontdekken, samenspelen en meeleven met anderen), taalontwikkeling, motoriek (bijvoorbeeld rennen, springen, torens bouwen, knopen open en dicht doen) en het kennismaken met rekenprikkels (bijvoorbeeld interesse in getallen, ordenen, 'meten').

Omdat jonge kinderen vooral leren door zelf te ervaren, vinden we de eigen inbreng van kinderen bij de activiteiten belangrijk. We doen vaak activiteiten met kleine groepjes kinderen. Hierdoor hebben we tijd om kinderen goed te begeleiden en kunnen kinderen ook van elkaar leren. Telkens staat er een ander thema centraal. Bijvoorbeeld 'Wat heb jij aan vandaag?', 'Eet smakelijk!' of 'Dit ben ik!'.

Naast het doen van uitdagende en doelgerichte activiteiten, zijn de pedagogisch medewerkers de hele ochtend of (mid)dag alert op mogelijkheden om op speelse manier de ontwikkeling van de kinderen te prikkelen. Bijvoorbeeld door over de kleuren van autootjes te praten "kun je mij het blauwe autootje geven?", samen de bekers te tellen, "wat is groter en welke is de kleinste?" enzovoort. Ook hierbij let de pedagogisch medewerker er op dat ze aansluit bij het niveau van de kinderen.

We houden natuurlijk iedere keer dat een kind komt in de gaten hoe het met het kind gaat: hoe hij zich voelt en welke ontwikkelingsstappen het zet. Om ervoor te zorgen dat we dit goed in het oog blijven houden, maken we iedere ochtend of (mid)dag hierover korte aantekeningen. Twee keer per jaar kijken we extra goed naar de ontwikkeling van ieder kind in de groep en bespreken dit met ouders.

Wat kun je als ouder doen

Als ouder speel je een belangrijke rol bij VVE. We vinden het belangrijk dat je thuis ook aandacht besteedt aan waar het kind bij de peutergroep of op het kinderdagverblijf mee bezig is. Daarom geven we de kinderen een ouderboekje en/of logeerkoffer, spelletjes of prentenboek mee naar huis. Of we vragen je regelmatig om iets mee te brengen passend bij het thema. Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld een digitale fotolijst waarop je kunt zien wat je kind gedaan heeft. Zo kunnen we met je praten over de activiteiten die de kinderen gedaan hebben en over de ontwikkeling van je kind.

Regelmatig zijn er activiteiten waarbij ook ouders van harte welkom zijn en ouderbijeenkomsten over bijvoorbeeld de taalontwikkeling en andere interessante onderwerpen.

Samenwerking met basisschool

Bij de peutergroepen en kinderdagverblijven waar we met VVE werken, is er, daar waar mogelijk, veel aandacht voor de afstemming en samenwerking met de basisschool in de buurt. Daarnaast hebben we contact met de leerkracht om onze werkwijze goed op elkaar aan te laten sluiten, zodat de overgang naar school voor de kinderen soepel verloopt.

Enkele keren per jaar zijn er gezamenlijke activiteiten voor peuters en kleuters en zijn er gezamenlijke ouderbijeenkomsten.

Kinderopvangtoeslag of peutertoeslag? 

Peutergroepen vallen onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De belastingdienst of de gemeente betaalt met je mee. Maar bij welke instantie moet je zijn voor de toeslag?

In de meeste gevallen ontvangen ouders kinderopvangtoeslag als hun kind naar de peutergroep gaat. Wanneer je niet of niet volledig voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kun je peutertoeslag aanvragen bij de gemeente Nijmegen. Dat doe je met het aanvraagformulier van de gemeente. De gemeente bepaalt welk bedrag aan peutertoeslag ze uitkeren. De peutertoeslag wordt na toekenning maandelijks aan KION overgemaakt. De (resterende) eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Als er een wijziging is in het gezinsinkomen geef je dat door via een 'gezinsinkomen-formulier'. Kies je voor een automatische incasso, dan wordt de eigen bijdrage automatisch van je rekening afgeschreven. Je ontvangt wel altijd een volledige factuur van ons. 

 

Meer weten?

Op elke locatiepagina vind je informatie over de openingstijden, contactgegevens en locatie specifiek aanbod.

Kom je liever eerst zelf kijken, dan ben je van harte welkom bij een locatie bij jou in de buurt. Je kunt hiervoor rechtsreeks contact opnemen met de locatie van jouw keuze of je vult het formulier Rondleiding aanvragen in.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je terecht bij Klantrelaties. We zoeken graag samen met je naar dat wat het beste bij jullie past!