Er kan wel eens een aanleiding zijn om een dag(deel) geen opvang af te nemen. We bieden je de mogelijkheid om deze dag (of het dagdeel) te ruilen, Dit mag als je je kind minimaal 24 uur van tevoren afmeldt en er plek is bij jouw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. We bieden dit aan als service. Dit betekent dat je er geen rechten aan kunt ontlenen en dat er geen financiële compensatie is als het niet mogelijk is om de ruilpunten in te zetten. Je kunt ruilpunten niet inzetten bij een staking van de basisschool of bij een studiedag. Er bestaan daarnaast veel verschillen tussen scholen met betrekking tot het aantal studiedagen. 

Hoe werkt het?

We bieden 2 opties:

 1. Direct een ruildag aanvragen
 2. Afmelden en ruiltegoed ontvangen

Wil je een keer een dag ruilen? In het Ouderportaal geef je aan welke dagen je wilt wisselen. Wij laten ongeveer 2 weken van tevoren weten of er plek is.

 KION ruilservice hoe werkt het

Terugdraaien ruildag en afmelden

Als ruilen niet (direct) lukt, kun je je kind of op de oorspronkelijk geplande dag laten komen of afmelden.
Als je je kind hebt afgemeld of een akkoord hebt gekregen voor een ruildag, dan kun je niet zonder akkoord van jouw locatie gebruik maken van de dag waarop je kind volgens de overeenkomst zou brengen. De plek die jouw kind op die dag open laat na de afmelding of ruiling, kan namelijk zijn ingevuld door een ander kind. 

Spelregels inzet ruilpunten

 • Je krijgt ruilpunten als je je kind tenminste 24 uur vóór de vaste opvangdag afmeldt in het Ouderportaal;
 • Je ontvangt punten per afgemeld dagdeel: 1 dagdeel is 1 punt. Ochtenden en middagen zijn gelijk aan elkaar. Het maakt niet uit of je een ochtend voor een middag wil inruilen en vice versa;
 • Je kunt de ruilpunten 1 maand vóór de afwezige dag tot 1 maand ná de afwezige dag inzetten;
 • Wanneer je de ruilpunten niet binnen deze periode inzet, vervallen ze automatisch. Je ziet de vervaldatum in het Ouderportaal bij Overig, Tegoeden. Ze worden niet uitgekeerd in geld of verrekend met een factuur;
 • Je kunt alleen zelf via het Ouderportaal een ruilaanvraag met ruilpunten indienen. Medewerkers kunnen niet bij jouw urentegoed en kunnen het daarom niet voor je inboeken;
 • Zodra we de ruilaanvraag toekennen, kun je deze dag niet opnieuw meer ruilen;
 • Een extra opvangaanvraag die je wilt betalen met ruilpunten kunnen we alleen toekennen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en medewerkersplanning;
 • De ruilpunten zijn kindgebonden;
 • De ruilpunten zijn gebonden aan de opvangvorm: kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Specifiek voor de buitenschoolse opvang geldt dat de ruilpunten van een afwezige schoolvakantiedag ingezet kunnen worden voor een reguliere schooldag en omgekeerd.
 • Wissel je halverwege het jaar van locatie, dan is dat geen probleem. De ruilpunten verhuizen met je mee.
 • Ruilpunten worden na vermindering van een overeenkomst naar rato aangepast. Ga je bijvoorbeeld van 2 dagen opvang terug naar 1 dag in de week, dan zal op de ingangsdatum ook het aantal ruilpunten zijn gehalveerd.
 • De ruilpunten vervallen wanneer je overeenkomst is beëindigd;