Wil je een keer een dag ruilen? Via het Ouderportaal kun je aangeven welke dagen je wilt wisselen. Wij laten ca. 2 weken van tevoren weten of er plek is. Wil je je kind voor een bepaalde dag afmelden, maar heb je nog geen ruildag gepland? Dan krijg je, mits je 24 uur van tevoren je kind afmeldt, deze dag als ruiltegoed. Je kunt dan op een later moment beslissen wanneer je deze ruilservice-uren wilt inzetten, onder voorbehoud dat er genoeg plek is op dat moment. 

Ruilservice: spelregels tot 1 januari 2020

Zo werkt het:

 • Aan de ruilservice kunnen geen rechten worden ontleend; 
 • De ruilservice-uren blijven 365 dagen geldig, daarna vervallen ze automatisch. Ze worden niet uitgekeerd in geld of verrekend met een factuur; 
 • Een extra opvangaanvraag met ruilservice-uren kunnen we alleen toekennen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en medewerkersplanning, de zogeheten BKR (beroepskracht/kind-ratio). Voor het gebruik van ruilservice-uren zetten wij geen extra medewerkers in;
 • De ruilservice-uren vervallen wanneer je overeenkomst is beeindigd.
 • Je krijgt ruilservice-uren als je je kind tenminste 24 uur vóór de vaste opvangdag afmeldt in het Ouderportaal;
 • Je ontvangt de ruilservice-uren per afgemeld dagdeel;
 • Zodra we de ruilaanvraag toekennen, kun je deze dag niet opnieuw meer ruilen;
 • De ruilservice-uren zijn kindgebonden;
 • Ruilservice-uren zijn gebonden aan de opvangvorm: kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang. Wissel je halverwege het jaar van locatie, dan is dat geen probleem. De ruilservice-uren verhuizen met je mee.
 • Je kunt alleen zelf via het Ouderportaal een ruilaanvraag met ruilservice-uren indienen, medewerkers kunnen niet bij jouw urentegoed en kunnen het daarom niet voor je inboeken; 
 • Ruilservice-uren worden na aanpassing van een contract naar rato aangepast. Ga je bijvoorbeeld van 2 dagen opvang terug naar 1 dag in de week, dan zal op de ingangsdatum ook het aantal ruilservice-uren zijn gehalveerd.

Voor de buitenschoolse opvang

De ruilservice-uren van een afwezige schoolvakantiedag kun je inzetten voor een reguliere schooldag en omgekeerd. Dit betekent dat je de ruilservice-uren van meerdere reguliere schooldagen kunt inzetten voor één lange schoolvakantiedag. De ruilservice-uren van één schoolvakantiedag kun je inzetten voor één reguliere schooldag. De eventueel resterende ruilservice-uren vervallen hierbij. Je kunt de ruilservice-uren niet inzetten bij een staking van de basisschool.

Voor het kinderdagverbijf

Je kunt de ruilservice-uren van een hele dag inzetten voor een halve dag. Let er wel op dat de eventueel resterende ruilservice-uren van die dag  vervallen.

Ruilservice: spelregels vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari werken we met ruilpunten. 

Zo werkt het: 

 • Je krijgt ruilpunten als je je kind tenminste 24 uur vóór de vaste opvangdag afmeldt in het Ouderportaal;
 • Je ontvangt punten per afgemeld dagdeel: 1 dagdeel is 1 punt;
 • Je kunt de ruilpunten 1 maand vóór de afwezige dag tot 2 maanden ná de afwezige dag inzetten; 
 • Wanneer je de ruilpunten niet binnen deze periode inzet, vervallen ze automatisch. Ze worden niet uitgekeerd in geld of verrekend met een factuur;
 • Je kunt alleen zelf via het Ouderportaal een ruilaanvraag met ruilpunten indienen, medewerkers kunnen niet bij jouw urentegoed en kunnen het daarom niet voor je inboeken;
 • Zodra we de ruilaanvraag toekennen, kun je deze dag niet opnieuw meer ruilen;
 • Een extra opvangaanvraag met ruilpunten kunnen we alleen toekennen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en medewerkersplanning, de zogeheten BKR (beroepskracht/kind-ratio). Voor het gebruik van ruilpunten zetten wij geen extra medewerkers in; 
 • De ruilpunten zijn kindgebonden;
 • De ruilpunten zijn gebonden aan de opvangvorm: kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang. Wissel je halverwege het jaar van locatie, dan is dat geen probleem. De ruilpunten verhuizen met je mee.
 • Ruilpunten worden na aanpassing van een contract naar rato aangepast. Ga je bijvoorbeeld van 2 dagen opvang terug naar 1 dag in de week, dan zal op de ingangsdatum ook het aantal ruilpunten zijn gehalveerd. 
 • De ruilpunten vervallen wanneer je overeenkomst is beëindigd;
 • Aan de ruilservice kunnen geen rechten worden ontleend. 

Voor de buitenschoolse opvang

De ruilpunten van een afwezige schoolvakantiedag kun je inzetten voor een reguliere schooldag en omgekeerd. Je kunt de ruilpunten niet inzetten bij een staking van de basisschool of bij een studiedag. Voor een studiedag kun je wel je (eventuele) feestdagentegoed inzetten.

Feestdagentegoed (vanaf 1 januari 2020): 

Wanneer de locatie op een vaste opvangdag gesloten is vanwege een feestdag, dan ontvang je daarvoor automatisch een feestdagentegoed. Dit feestdagentegoed is 365 dagen geldig. Je kunt het tegoed ook inzetten voor opvang tijdens een studiedag van de basisschool.

Ruilen van dagen

Weet je van tevoren welke dag(delen) je wil ruilen bij het kinderdagverblijf en de bso? Dan kun je dit direct via het Ouderportaal aanvragen. Wij doen ons best om dit in te passen, maar het is alleen mogelijk als er plek en voldoende personeel is.

Zo werkt het:

 • Je krijgt, als het mogelijk is, een akkoord voor de gewenste ruil;
 • Je kunt het verzoek maximaal 3 maanden van tevoren via het Ouderportaal indienen;
 • Als er op het gewenste moment geen plaats is in jouw basis- of stamgroep maar wel in een andere groep, dan krijg je hierover bericht via het Ouderportaal en kun je op basis daarvan een keuze maken; 
 • We zetten geen extra pedagogisch medewerker in voor ruildagen;
 • Je mag maximaal 15 ruildagen (inclusief feestdagen) aanvragen per kalenderjaar;
 • Je hoort ca. 2 weken van tevoren of de ruildag akkoord is;
 • Je betaalt niets extra's voor het ruilen. 

Ruilen bij ziekte

Je hebt ook de mogelijkheid om dagen te ruilen of ruilservice-uren op te bouwen als je kind ziek is, wanneer je minimaal 24 uur van tevoren je kind afmeldt.

Terugruilen en afmelden

Als je je kind hebt afgemeld of een akkoord hebt gekregen voor een ruildag, dan kun je niet zonder meer toch gebruik maken van de dag waarop je kind volgens de overeenkomst zou brengen. Terugruilen of weer aanmelden kan alleen na toestemming van de clustermanager en als er plaats is.