Wil je een keer een dag ruilen? Via het Ouderportaal kun je aangeven welke dagen je wilt wisselen. Wij laten ongeveer twee weken van tevoren weten of er plek is. Wil je je kind voor een bepaalde dag afmelden, maar heb je nog geen ruildag gepland? Dan krijg je, mits je 24 uur van tevoren je kind afmeldt, deze dag als ruiltegoed. Je kunt dan op een later moment beslissen wanneer je deze ruilservice-uren wilt inzetten, onder voorbehoud dat er genoeg plek is op dat moment. 

Als de locatie vanwege een feestdag gesloten is en jouw kind komt normatliter op deze dag, dan ontvang je daarvoor automatisch een feestdagentegoed. Dit feestdagentegoed is 365 dagen geldig. Je kunt het tegoed ook inzetten voor opvang tijdens een studiedag van de basisschool.

Ruilen van dagen

Weet je van tevoren welke dag(delen) je wil ruilen bij het kinderdagverblijf en de bso? Dan kun je dit direct via het Ouderportaal aanvragen. Wij doen ons best om dit in te passen, maar het is alleen mogelijk als er plek en voldoende personeel is.

Zo werkt het:

  • Je krijgt, als het mogelijk is, een akkoord voor de gewenste ruil;
  • Je kunt het verzoek maximaal 3 maanden van tevoren via het Ouderportaal indienen;
  • Als er op het gewenste moment geen plaats is in jouw basis- of stamgroep maar wel in een andere groep, dan krijg je hierover bericht via het Ouderportaal en kun je op basis daarvan een keuze maken; 
  • We zetten geen extra pedagogisch medewerker in voor ruildagen;
  • Je mag maximaal 15 ruildagen (inclusief feestdagen) aanvragen per kalenderjaar;
  • Je hoort circa 2 weken van tevoren of de ruildag akkoord is;
  • Je betaalt niets extra's voor het ruilen. 

Ruilen bij ziekte

Je hebt ook de mogelijkheid om dagen te ruilen of ruilservice-uren op te bouwen als je kind ziek is, wanneer je minimaal 24 uur van tevoren je kind afmeldt.

Terugruilen en afmelden

Als je je kind hebt afgemeld of een akkoord hebt gekregen voor een ruildag, dan kun je niet zonder meer toch gebruik maken van de dag waarop je kind volgens de overeenkomst zou brengen. Terugruilen of weer aanmelden kan alleen na toestemming van de clustermanager en als er plaats is.