Het is belangrijk dat alle kinderen een zo goed mogelijke start maken op de basisschool. Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken we hier systematisch en doelgericht aan. Met behulp van uitdagende activiteiten stimuleren we peuters tot het leren van nieuwe woorden, nadenken, spelen met andere kinderen, motoriek (beheersen van het bewegen), concentreren en luisteren.

Er zijn verschillende VVE programma's, zoals Uk & Puk en Piramide. Onze pedagogisch medewerkers krijgen hierin extra scholing en begeleiding.

Voor wie is VVE?

De locaties met een VVE aanbod zijn voor alle kinderen. Er zijn landelijke afspraken gemaakt over welke kinderen in aanmerking komen voor een VVE indicatie. Hierbij kijkt men onder andere naar de opleiding van de ouders en de taal die het gezin thuis spreekt. Het consultatiebureau schrijft de indicaties uit.
De ouderbijdrage bij een VVE indicatie is lager omdat de gemeente meebetaalt.
Kijk hieronder in de lijst 'Locaties met VVE voor kinderen met een indicatie'. 

Locaties met VVE voor kinderen met een indicatie

Peutergroep Aquamarijn
Peutergroep De Bellenboom
Peutergroep De Draaitol, locatie Montessorischool
Peutergroep De Draaitol, locatie Nutsschool
Peutergroep Drakenfort
Peutergroep Dukendonck
Peutergroep Grootstal
Peutergroep Het Kleurrijk
Peutergroep De Meibloem
Peutergroep De Notedop
Peutergroep Ollikido
Peutergroep Op Weg
Peutergroep Overasselt
Peutergroep Pino
Peutergroep De Prins 
Peutergroep 't Sloepje
Peutergroep De Verrekijker
Peutergroep De Wieken
Peutergroep De Wigwam

Locaties met VVE aanbod Kinderopvang BV

Kinderdagverblijf Aquamarijn
Kinderdagverblijf De Prins
Kinderdagverblijf De Wieken
Peutergroep Goudwinde
Peutergroep De Kroon
Peutergroep Ondersteboven
Peutergroep De Rakkertjes
Peutergroep 't Snuffeltje
Peutergroep De Vlindertuin

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten