Bij locaties met een aanbod voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) stimuleren wij doelgericht en systematisch de ontwikkeling van peuters met behulp van een erkend methodisch programma zoals ‘Uk & Puk’ of ‘Piramide’. Dit doen wij natuurlijk op een speelse manier! Door middel van een thematisch aanbod, een uitnodigende en gezellig ingerichte ruimte en uitdagende activiteiten stimuleren we peuters om nieuwe woorden te leren, na te denken, te spelen met andere kinderen, hun motoriek te oefenen (beheersen van het bewegen), zich te concentreren en te luisteren. Onze pedagogisch medewerkers krijgen hierin extra scholing en begeleiding. Zo zorgen wij ervoor dat alle kinderen een zo goed mogelijke start maken op de basisschool.

Voor wie is VVE?

Een aantal kinderdagverblijven en alle peutergroepen bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er zijn landelijke afspraken gemaakt over welke kinderen in aanmerking komen voor een VVE indicatie. Hierbij kijkt men onder andere naar de opleiding van de ouders en de taal die het gezin thuis spreekt. Het consultatiebureau schrijft de indicaties uit. 
De ouderbijdrage bij een VVE indicatie is lager omdat de gemeente meebetaalt als (een van) de ouders niet werken/studeren. De gemeente bepaalt vanaf welke leeftijd een peuter kan starten met voorschoolse educatie en welke tegemoetkoming ouders ontvangen. Alle andere situaties vallen onder de Wet kinderopvang.

Kinderdagverblijven met VVE

Kinderdagverblijf Aquamarijn 
Kinderdagverblijf Grootstal
Kinderdagverblijf 't Grut
Kinderdagverblijf Ondersteboven
Kinderdagverblijf De Prins
Kinderdagverblijf De Regenboog
Kinderdagverblijf De Uitdaging
Kinderdagverblijf De Wieken
Kinderdagverblijf Villa Bambi

Meer weten?

Op elke locatiepagina vind je informatie over de openingstijden en de contactgegevens. Voor VVE bij het kinderdagverblijf heeft KION een specifiek aanbod. De afdeling Klantrelaties legt dit graag aan je uit. 

Kom je liever eerst zelf kijken, dan ben je van harte welkom bij een locatie bij jou in de buurt. Je kunt hiervoor rechtsreeks contact opnemen met de locatie van jouw keuze of je vult het formulier in Rondleiding aanvragen.