• Groepsruimtes in school
  • Een groep met maximaal 20 kinderen
  • Kinderen praten mee over activiteitenaanbod
  • Onder één dak met peutergroep en school

Schrijf je in

Buitenschoolse opvang De Aldenhove heeft haar groepsruimte in basisschool De Aldenhove. Peutergroep De Bellenboom zit ook in hetzelfde pand. Je peuter maakt zo al vroeg kennis met school en de bso. De overgang naar de basisschool verloopt daardoor soepeler en geeft je kleintje houvast.

Pedagogisch medewerkers van bso De Aldenhove praten met de kinderen over de invulling van de tijd na school. Wat doe je graag? Wat vind je leuk? Wat had je altijd al willen weten? Hierdoor kunnen ze de kinderen activiteiten aanbieden die aansluiten op de interesses. 

In de vakanties werken we samen met bso De Prins en bso SamSam. Hierdoor hebben we de ruimte en mogelijkheden om grotere uitstapjes te maken.

Kom gerust binnenlopen voor meer informatie of om gewoon een keer rond te kijken. Je bent van harte welkom!

Kinderen van basisschool De Aldenhove komen bij ons
Jolisca

Maak kennis met de clustermanager

Mijn naam is Jolisca Bouw en ik werk sinds januari 2017 bij KION.

Mijn grootste uitdaging is zorgen voor kwaliteit, veiligheid en service die ouders en kinderen verdienen. Het geeft mij voldoening om extra aandacht en zorg te bieden waarmee kinderen met een achterstand een goede start maken bij de basisschool; door de Startgroep en VVE+ programma’s.

Bij mijn locaties is veel aandacht voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en bij twee hiervan gaat een pilot van start met nóg meer aandacht en extra ondersteuning. De peutergroepen werken onderling nauw samen waardoor kinderen veelal vertrouwde gezichten zien en de overdracht binnen de teams helder is.

Adres

bso De Aldenhove
Aldenhof 62-01
6537 DJ Nijmegen
LRK-nummer 112264669

Clustermanager

Openingstijden

Na school
ma:     gesloten
di:       gesloten
woe:   gesloten
do:      15.15 - 18.00 uur
vr:       gesloten
Ma, di, woe en vrijdag gaan de kinderen met een taxi naar bso De Prins.

Schoolvakanties
Opvang bij bso De Prins

Ook op dit adres

kion kinderopvang quotes

Wat ouders zeggen

  • Ik ben heel blij dat de bso bij de school in zit. Het was zo helemaal niet vreemd voor mijn dochter om naar de bso te gaan.

Altijd opvang. Altijd in de buurt.