bso De Draak

  • In verenigingsgebouw De Terp
  • Kleinschalige opvang
  • Eén groep, maximaal twintig kinderen
  • Voor kinderen van vier tot negen jaar
Kinderen van basisschool St. Joris komen bij ons

De Draak is gevestigd in verenigingsgebouw De Terp, op loopafstand van de basisschool. Deze locatie is voor kinderen van alle leeftijden. Er komen maximaal dertig kinderen. Het is een kleine locatie waar geen speciale opvang voor oudsten of jongsten is. Kinderen verblijven met elkaar in één groep. Kinderen die bij ons komen én ook opvang nodig hebben op woensdag en/of vrijdag gaan op die dagen naar bso Drakenfort aan de Broeksingel in Malden.

Tijdens schoolvakanties is de opvang bij bso Drakenfort aan de Broeksingel.
We inventariseren voor elke vakantie de behoefte aan opvang.