• Met school onder één dak
  • Samen met kinderdagverblijf en peutergroep
  • Nieuwsgierigheid stimuleren
  • Veel afwisselende activiteiten

Schrijf je in

Kindcentrum De Dromedaris is een fonkelnieuw gebouw waar ook buitenschoolse opvang De Dromedaris groepsruimte heeft voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Samen met basisschool De Dromedaris hebben ook het kinderdagverblijf en de peutergroep daar hun lokalen.

Bso De Dromedaris biedt voor- en naschoolse opvang in kindcentrum De Dromedaris. Onze buitenschoolse opvang biedt de kinderen een huiselijke omgeving. Wij staan voor een open communicatie met de kinderen en hun ouders en we sluiten aan bij de ideeën van de kinderen. We spelen in op hun belevingswereld. Per ontwikkelingsleeftijd is er genoeg spelmateriaal en pedagogisch medewerkers staan continu klaar om jouw kind in alles nieuwsgierig te maken, te begeleiden en te stimuleren.

Wij werken met de communicatiemethode van Thomas Gordon en geven creatieve processen vorm volgens kenmerken en onderdelen van de methodiek van Reggio Emilia. Er is een prettige en open samenwerking met de school en onze manier van werken is op elkaar afgestemd.

Wij zijn een hecht team van professionele opvoeders dat alle moderne kennis over de ontwikkeling van kinderen in huis heeft. Onze pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleid, worden jaarlijks geschoold en hebben allemaal een voorliefde voor het werken met kinderen. Dit stralen zij uit en dat zorgt mede voor de prettige huiselijke sfeer bij ons. Gun je kind stabiliteit en veiligheid in de opvoedingsomgeving en kies voor onze kinderopvang.

Yvonne

Mijn naam is Yvonne Peet en ik werk sinds mei 2023 bij KION als clustermanager.

Ik vind het belangrijk om een veilige en vertrouwde opvang te creëren met een open sfeer waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Waar kinderen zichzelf zijn in een uitdagende omgeving met gevarieerde spelmaterialen en activiteiten.

Het welbevinden van de kinderen, de medewerkers en het contact met ouders heeft voor mij de hoogste prioriteit. Het is mijn taak om de pedagogisch medewerkers in hun kracht te zetten, te ontzorgen en te faciliteren.

Samenwerking met school en andere betrokkenen is een belangrijk speerpunt omdat een doorgaande lijn voor kinderen heel belangrijk is.

Adres

bso De Dromedaris
Wolfsbossingel 105
6642 CM Beuningen
LRK-nummer 298448622

Clustermanager

Openingstijden

Voor school
ma:     07.30 - 08.25 uur
di:       07.30 - 08.25 uur
woe:   gesloten
do:      07.30 - 08.25 uur
vr:       gesloten

Na school
ma:      14.15 - 18.00 uur
di:        14.15 - 18.00 uur
woe:     bij De Wijze Dabbers
do:       14.15 - 18.00 uur
vr:         bij De Wijze Dabbers

Schoolvakanties
08.00 - 18.00 uur bij bso De Wijze Dabbers

kion kinderopvang quotes

Wat ouders zeggen

  • Fijne opvang in een huiselijke sfeer

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer