bso De Geldershof

  • Onderdeel van brede school De Geldershof
  • Maximaal honderd kinderen
  • Onder één dak met kinderdagverblijf en peutergroep
Kinderen van basisschool De Geldershof komen bij ons

Bso De Geldershof is gevestigd in een nieuw gebouw, dat we delen met basisschool, kinderdagverblijf en peutergroep De Geldershof.
Kinderen spelen behalve in de eigen ruimtes, ook in het speellokaal, het technieklokaal en de keuken van de basisschool. De groepsruimtes zijn geschikt en aangepast aan het aantal en de leeftijd van de kinderen. Bij bso De Geldershof komen maximaal honderd kinderen.

We hebben de beschikking over een nieuwe, natuurlijk ingerichte tuin. We vinden het belangrijk om het hele jaar met de kinderen naar buiten te gaan en zijn dan actief met diverse bewegingsactiviteiten.