Buitenschoolse opvang De Hoeven is onderdeel van kind centrum De Hoeven. Door aan te sluiten bij de werkwijze van De Hoeven en regelmatig met elkaar te overleggen over zienswijze, regels en afspraken, ontstaat er een doorgaande lijn.

Er worden dagelijks zowel binnen- als buitenactiviteiten aangeboden waaraan de kinderen mee kunnen doen. Ze hebben zelf ook invloed op het programma waardoor we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de kinderen.

Daisy

Maak kennis met de interim-clustermanager:

Mijn naam is Daisy Kuipers en ik ben interim clustermanager voor deze locatie.

Mijn uitdaging is om de KION werkwijze en handelen door te voeren en medewerkers hierin wegwijs te maken.

De locaties zijn onderling sterk verbonden door een heel betrokken team van pedagogisch medewerkers.

Adres

bso De Hoeven
Akkersleep 1-3
6641 WR Beuningen
LRKP-nummer 131536333

Clustermanager

Openingstijden

Altijd opvang. Altijd in de buurt.