bso De Kroon Kronenburgersingel

  • Opvang voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar
  • Drie groepen met in totaal maximaal 30 kinderen
  • Voorschoolse opvang mogelijk
Kinderen van basisschool Petrus Canisius komen bij ons

Deze locatie is speciaal voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar. Jongere kinderen vangen we op bij onze locatie in het centrum. De bso deelt het pand met kinderdagverblijf en peutergroep De Kroon.

Op dinsdag maken we gebruik van de sporthal onder basisschool Petrus Canisius bij onze locatie aan Stevenskerkhof.

We hebben drie groepen en in totaal zijn er maximaal dertig kinderen. We hebben twee ruimtes en een aangrenzende buitenruimte. Daarnaast trekken we er graag op uit. Naar de Waal of het park en soms de stad in om een boodschap te doen. Zo bieden we de kinderen variatie.

We zijn open op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag, vrijdag en in de vakanties zijn de kinderen bij bso De Buut aan de Hiugo de Grootstraat. Medewerkers van bso De Kroon zijn dan in principe ook aanwezig bij De Buut waardoor ieder kind zich vertrouwd voelt.