bso De Kroon Stevenskerkhof

  • Voor kinderen van vier tot zeven jaar
  • Eén groep, maximaal twintig kinderen
  • Opvang op maandag, dinsdag en donderdag
  • Gevestigd in basisschool Petrus Canisius
Kinderen van basisschool Petrus Canisius komen bij ons

Deze locatie is speciaal ingericht voor kinderen van vier tot zeven jaar. We gebruiken een klaslokaal van basisschool Petrus Canisius waar de meeste kinderen op school zitten.

We merken dat kinderen de overgang van school naar buitenschoolse opvang prettig vinden omdat het in een vertrouwde omgeving is. Op het moment dat een kind naar school gaat hoeft het dan maar aan één nieuwe locatie te wennen. Dat vinden wij belangrijk!

De groep bestaat uit maximaal twintig kinderen. Binnen hebben wij een groepsruimte met spelmateriaal gericht op deze leeftijd. Ons grote prikbord is de perfecte plaats om de mooie dingen die ze maken op te hangen en op het whiteboard in de gang schrijven wij belangrijke mededelingen, activiteiten en leuke opmerkingen. Zo blijven ouders op de hoogte van wat hun kind(eren) doen bij de bso.

Op het schoolplein is veel ruimte. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel en vaak buitenspelen. Daarnaast trekken we er regelmatig op uit. Naar de Waal, de speeltuin, het park en soms de stad in om een boodschap te doen. Zo bieden wij de kinderen gevarieerde activiteiten.

Op woensdag, vrijdag en in de vakanties gaan de kinderen naar De Buut aan de Hugo de Grootstraat. Daar zijn voor de kinderen bekende medewerkers van De Kroon aanwezig.

De voorschoolse opvang is bij bso De Kroon aan de Kronenburgersingel en de pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school. Dit is ook de locatie waar de kinderen vanaf zeven jaar naar toe gaan. Hierdoor zorgen wij ervoor dat de kinderen altijd met leeftijdsgenoten en passend spelmateriaal kunnen spelen.