bso De Regenboog Pinxterenlaan

  • Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar
  • Veel buitenspeelruimte: plein, bos en voetbalveld
  • Drie groepen, maximaal 45 kinderen
  • Overbrugging 14.00 - 15.00 uur op ma, di en do, € 7,36 per keer
Kinderen van basisschool St. Nicolaas komen bij ons

Deze locatie zit in hetzelfde gebouw als de basisschool St. Nicolaas. Binnen zijn twee groepsruimtes met diverse speelhoeken. In de groepsruimte kun je spelletjes doen, knutselen, lezen en er is een computerhoek. Daarnaast hebben we een bouwhoek en ruimte voor theateractiviteiten in onze theaterruimte.  Omdat we ook gebruik maken van het gymlokaal is er altijd volop ruimte voor beweging- en sportactiviteiten.

Buiten is er een ruim omheind plein om te fietsen en rennen en er is een grote zandbak. Aan dit plein ligt een bosterrein waar kinderen mogen spelen. Afhankelijk van de leeftijd mag dit onder begeleiding of zelfstandig. Natuurlijk spelen we ook op het grote voetbalveld.

Bijna alle kinderen op deze bso zitten op de St. Nicolaasschool. We hebben drie groepen, maximaal 45 kinderen van zes tot twaalf jaar. Kinderen van vier en vijf gaan naar de hoofdlocatie van De Regenboog.

In de vakanties clusteren de locaties.