Buitenschoolse opvang De Triangel is onderdeel van kindcentrum De Triangel. Hier delen het kinderdagverblijf, de peutergroep, de basisschool en de bso niet alleen hetzelfde gebouw, we werken ook nauw samen met dezelfde visie. Hierdoor is het kindcentrum een vertrouwde plek en hoeft je kind na school niet te schakelen naar een andere omgeving met andere regels.

Montessori kindcentrum

De visie van Maria Montessori nemen wij mee in onze werkwijze. Het bevorderen van zelfstandigheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken vinden wij belangrijk. Dit wordt onder andere gestimuleerd door duidelijke kaders te stellen waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken en door aandacht te hebben voor de interesses van het kind.

Dagelijkse bso-activiteiten

Er is een mooie natuurtuin bij de bso en de komende tijd wordt deze nog verder uitgebreid. Ook binnen is er veel ruimte doordat we naast de groepsruimte dagelijks gebruik maken van de grote hal en de gymzaal. We bieden dagelijks activiteiten aan waar kinderen aan mee kunnen doen, maar je kind krijgt alle ruimte om zelf te kiezen. In een hoekje van de bank wegkruipen met een boek of een balletje trappen met vrienden kan natuurlijk ook. 

Daisy

Maak kennis met de interim-clustermanager:

Mijn naam is Daisy Kuipers en ik ben interim clustermanager voor deze locatie.

Mijn uitdaging is om de KION werkwijze en handelen door te voeren en medewerkers hierin wegwijs te maken.

De locaties zijn onderling sterk verbonden door een heel betrokken team van pedagogisch medewerkers.

Adres

bso De Triangel - voorheen Koningstraat
Koningstraat 5k
6641 KS Beuningen
LRKP-nummer 115406499

Clustermanager

Openingstijden

Wij sluiten aan op de tijden van school

ma:    07.30 - 18.30 uur
di:      07.30 - 18.30 uur
woe:  07.30 - 18.30 uur
do:    07.30 - 18.30 uur
vrij:   07.30 - 18.30 uur

Altijd opvang. Altijd in de buurt.