bso De Wieken

  • Maakt deel uit van Integraal Kind Centrum De Wieken
  • Maximaal dertig kinderen
Kinderen van basisschool De Wieken komen bij ons

Buitenschoolse opvang De Wieken maakt deel uit van Integraal kindcentrum De Wieken. Bij De Wieken is de pedagogische visie verbonden aan de Daltonvisie. 

We hebben twee groepen. Een groep van twintig en een groep van tien kinderen.

De groepsruimtes delen we met de peutergroep. We maken ook gebruik van andere ruimtes in het gebouw zoals de aula en de gymzaal.

 

Euronews afbeelding