bso De Zevensprong Weezenhof 30

  • Een groep van maximaal 20 kinderen
  • Voor kinderen van vier tot en met zes jaar
Kinderen van de Prins Clausschool komen bij ons

We delen het pand met peutergroep De Mallemolen en kinderdagverblijf Triade en zijn gelegen naast de Prins Clausschool.

Bij deze locatie vangen we kinderen in de leeftijd van vier tot en met zes jaar op in een huiskamersfeer. De groepsruimte is ingericht met spelmateriaal voor deze leeftijdsgroep en we delen de ruimte met peutergroep De Mallemolen.

We hebben een breed aanbod met veel uitdaging voor de kinderen. We starten de middag gezamenlijk waarna de kinderen in de groepsruimte, buiten of in de speelhal spelen.

Buiten spelen we op het kleuterspeelplein van de basisschool met volop mogelijkheden.

Op woensdag, vrijdag en in de vakantieperiodes is deze locatie gesloten en vangen we de kinderen op bij de hoofdlocatie van De Zevensprong aan Weezenhof 81-06.