bso De Zevensprong Weezenhof 81

  • Twee groepen, maximaal veertig kinderen
Kinderen van Prins Claus, Nutsschool, De Meiboom en Aldenhove komen bij ons

Dit is de hoofdlocatie van bso De Zevensprong. We hebben twee groepsruimtes die zijn ingericht in activiteitenhoeken voor alle leeftijden. Er is een huishoek, leeshoek, bouwhoek en knutselhoek. Er is een plaats voor computerspelletjes of muziek te luisteren en een voetbaltafel.

In schoolweken komen op maandag, dinsdag en donderdag de kinderen vanaf groep 4 hier naar toe.
Op woensdag en vrijdag en in de vakantieperiodes clusteren alle locaties van De Zevensprong.