bso Dukendonck

  • Maximaal 32 kinderen per dag
  • Twee groepsruimtes
  • Nauwe samenwerking met welzijnsorganisatie Tandem
  • Onderdeel van brede school Dukendonck
  • Peuter/kleuter-taalstimuleringsproject
Kinderen van basisschool Dukendonck komen bij ons

Buitenschoolse opvang Dukendonck bevindt zich in de wijk Tolhuis, vlakbij basisschool Dukendonck.We bieden opvang aan maximaal 32 kinderen en hebben twee groepsruimtes, waar we een divers aanbod hebben. Buiten is er veel ruimte om te rennen en te spelen. In de schoolkrant De Dukendoncker kun je lezen over de activiteiten van de brede school.

Op woensdag is de opvang bij bso De Zevensprong. De kinderen gaan met de taxi daar naar toe.

In de vakanties organiseren we de opvang samen met de buitenschoolse opvang locaties van De Zevensprong in Weezenhof, De Prins in Zwanenveld en SamSam in Malvert.