bso Goudwinde Jo Eversstraat

  • Onderdeel van kindercentrum Goudwinde
  • Spelen met leeftijdgenoten vanaf 8 jaar
  • Leeftijdgericht activiteitenaanbod
  • Gebruik van voetbalvelden van DVOL
Kinderen van basisschool Het Talent komen bij ons

Kindercentrum Goudwinde vormt met basisschool Het Talent een brede school en we hopen uit te groeien tot een integraal kindcentrum.

Bso Goudwinde, locatie Jo Eversstraat is gevestigd in het clubhuis van Damclub Lent en ligt tussen de voetbalvelden en de tennisbanen. De kinderen mogen gebruik maken van de voetbalvelden van DVOL. Omdat hier niet constant toezicht van een pedagogisch medewerker is, vragen we de ouders hiervoor aparte toestemming.

Op deze locatie komen maximaal dertig kinderen in de leeftijd vanaf acht jaar.