bso Goudwinde Queenstraat

  • Nauwe samenwerking met basisschool Het Talent en CJG
  • Leeftijdgericht activiteitenaanbod
  • Outdoorgroep
Kinderen van basisschool Het Talent komen bij ons

In het voorzieningenhart De Ster vormt kindercentrum Goudwinde met basisschool Het Talent een brede school en we hopen uit te groeien tot een integraal kindcentrum.

We bieden opvang in leeftijdsgroepen waarbij we goed kijken naar de wensen en behoeften die bij de verschillende leeftijden horen. Deze zijn medebepalend in het brede aanbod met voor elk wat wils. De kinderen mogen vaak zelf beslissen wat ze gaan doen onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.

Bso Goudwinde heeft een Outdoorgroep. Dit is een extra activiteit voor kinderen vanaf zes jaar. De Outdoorgroep gaat 's middags de natuur in. Kinderen schrijven zich hier samen met hun ouder(s) per maand voor in.

Bso Goudwinde ligt net als basisschool Het Talent in voorzieningenhart De Ster. Je vindt hier ook een peutergroep en een kinderdagverblijf. Bij de buitenschoolse opvang komen maximaal 150 kinderen die met name van basisschool het Talent komen.