bso Grootstal

  • Intensieve samenwerking met basisschool De Kleine Wereld en Unik
  • Nieuw, kleurrijk en licht gebouw
  • Grote gymzaal
Kinderen van basisschool De Kleine Wereld

Kindcampus Grootstal bestaat uit kindercentrum Grootstal, basisschool De Kleine Wereld en Unik, voor opvang van kinderen met een beperking. Naast de bso hebben we hier ook een kinderdagverblijf en een VVE peutergroep.

De samenwerking heeft als doel de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. We maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en laten kinderen en ouders elkaar ontmoeten.

Het gebouw is nieuw, kleurrijk en licht. Centraal in het gebouw ligt een gymzaal waar materiaal aanwezig is dat past bij alle leeftijden en niveaus, zodat de kinderen veilig kunnen klimmen, klauteren en bewegen.

In de vakanties gaan de kinderen naar bso De Regenboog aan de Burgemeester Daleslaan.