bso het Kleurrijk

  • Onderdeel van voorzieningenhart 't Hert
  • Eén groep, maximaal twintig kinderen
  • Extra aandacht voor taal- en spraakontwikkeling
  • Onderdeel van brede school het Kleurrijk
Kinderen van het Kleurrijk komen bij ons

Bso het Kleurrijk is kleinschalig van opzet met twee groepen waar samen maximaal dertig kinderen komen op maandag, dinsdag en donderdag.

We maken gebruik van twee lokalen op de begane grond. Het ene is het handarbeidlokaal van school en het andere is het muzieklokaal, wat we volledig anders inrichten. De kinderen maken ook gebruik van de speelplaats op het dak en bij slecht weer van  het speellokaal van basisschool het Kleurrijk. Soms wisselen we kinderen uit met het activiteitenplein van voorzieningencentrum 't Hert.

Op minder drukke dagen zoals woensdag en vrijdag en in de schoolvakanties zijn er voldoende mogelijkheden bij bso De Wieken aan de Floraweg of bij bso Bink aan het Jagerspad, waar we mee samenwerken.

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden we voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur.

Op de meeste studiedagen bieden wij de hele dag gratis buitenschoolse opvang voor díe kinderen, die normaal die middag komen.

Voorzieningenhart 't Hert huisvest veel organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, consultatiebureau en een logopediste en natuurlijk Brede School het Kleurrijk. Het is het hart van de wijk en we zijn blij daar onderdeel van te zijn.