bso Kompas

  • Gevestigd in basisschool De Luithorst
  • Leeftijdgericht activiteitenaanbod
  • Maximaal veertig kinderen
Kinderen van De Luithorst, Kampus en De Windroos komen bij ons

Buitenschoolse opvang Kompas zit in hetzelfde gebouw als basisschool De Luithorst in de Lindenholtse wijk De Gildekamp. We bieden buitenschoolse opvang aan maximaal veertig kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De kinderen komen van de basisscholen Kampus, De Luithorst en De Windroos. 

De Luithorst is met ingang van het schooljaar 2014-2015 overgegaan op een continurooster dus hebben wij onze openingstijden verruimd.

Op woensdagmiddag en in de schoolvakanties zijn we bij bso Twinkel aan de Horstacker.