bso Makker

  • Maximaal 100 kinderen
  • Een 'struintuin' en een ruim speelplein
  • Onder één dak met peutergroep en basisschool
  • Thee-uurtje na school tot 15.15 uur
Kinderen van basisschool De Akker komen bij ons

Bso Makker is gehuisvest in een oud en sfeervol gebouw met drie verdiepingen. Het bevindt zich aan de achterkant van basisschool De Akker, waar ook peutergroep Kleuterland is. De kinderen blijven in een bekende omgeving en wennen daardoor heel snel bij de bso. Dat vinden wij belangrijk.

Op ons eigen terrein hebben we een 'struintuin' aangelegd. Er staan bewust geen speeltoestellen omdat deze op het schoolplein ernaast, onder begeleiding, te gebruiken zijn. Het thema van onze tuin is 'ontdekken'. Spelen met zand, water, hutten bouwen, klimmen en fietsen. Ook is er een moestuin die de kinderen zelf onderhouden.

We delen de kinderen zoveel mogelijk in op leeftijd, maar kijken ook naar de ontwikkeling van de kinderen, vriendjes en vriendinnetjes en de groepsgrootte.

Met de invoering van het continurooster per september 2016 bij basisschool De Akker is het mogelijk in het eerste overgangsjaar (2016-2017) je kind na het ‘thee-uurtje’ op te halen bij de bso. Dit is van 14.15 tot 15.15 uur.