bso Pico Fl Nightingalestraat

  • In één gebouw met basisschool, kinderdagverblijf en Het Speelhuis
  • Twee groepen
Kinderen van De Lanteerne, Het Octaaf, De Wieken en De Zonnewende komen bij ons

Bso Pico bevindt zich in het pand van Stichting Een Slingertouw naast basisschool De Lanteerne. We delen het gebouw met de tweetalige unit van De Lanteerne, Het Speelhuis (naschoolse opvang van KLEUR Kinder- en Jeugdzorg) en tweetalige peutergroep Bloem.

We organiseren regelmatig gezamenlijke activiteiten met Het Speelhuis. Zo leren en spelen kinderen met en zonder een beperking samen. We hebben vier groepen en er zijn maximaal negentig kinderen tegelijkertijd aanwezig. Alle groepen hebben een eigen groepsruimte.
Het buitenterrein bestaat uit een ontdektuin, een speelplein en een kunstgrasveld.

In de vakanties werken alle locaties samen.