bso Twinkel

  • Eén verticale groep
  • Onder één dak met bs De Lindenhoeve
  • Veel ruimte om buiten te spelen
  • Voorschoolse opvang mogelijk

Buitenschoolse opvang Twinkel is gevestigd in basisschool De Lindenhoeve. Kinderen kunnen direct uit school naar de groepsruimte van de bso. Ze kunnen lekker spelen en leuke activiteiten doen. De groepsruimte zit in de zijvleugel van school. Kinderen van De Bloemberg zijn ook van harte welkom! De kinderen van deze school halen wij op.

De bso heeft een groepsruimte, een activiteitenruimte en we gebruiken de gymzaal en een ruim buitenterrein van school. Voor de grotere kinderen is er een spelcomputer waarmee ze beweegspelletjes kunnen doen.

Samen met een pedagogisch medewerker gaan de kinderen regelmatig naar het Cruyff-court, het park of de speeltuin in de buurt. We werken ook samen met het Activiteitenplein van Tandem in deze wijk.

Op woensdagmiddag en in de schoolvakanties komen kinderen van bso Kompas bij ons.