kdv De Lanteerne

  • Onderdeel van Jenaplan Kindcentrum De Lanteerne
  • Aandacht voor de Engelse taal
  • Aparte peutergroep
  • Doorstroom naar bso

Met ingang van het schooljaar 2016/2017 is kinderdagverblijf De Lanteerne in Jenaplanschool De Lanteerne geopend. Samen met onze bso bieden wij kinderen van nul tot dertien jaar een vertrouwde omgeving bij school. Je kunt je kinderen in verschillende leeftijden voortaan bij ons op één adres onderbrengen.

De kinderen van het kinderdagverblijf komen elke dag in aanraking met de Engelse taal. Samen met onze Engelse handpop Benny, zingen we liedjes en beleven we leuke avonturen. 

We spelen heel veel buiten en we zijn nieuwsgierig naar de natuur. 

Meer informatie via e-mail van de clustermanager of via 06 20 45 13 55.