kdv De Prins

  • We werken met VVE
  • Onder één dak met bso, peutergroep en brede school
  • Samenwerking met Tandem
  • Eerste woensdag van de maand open inloop van 9.00 tot 12.00 uur

Kinderdagverblijf De Prins is onderdeel van kindercentrum De Prins waar ook buitenschoolse opvang en een peutergroep bij horen. Samen met basisschool Prins Maurits en welzijnsorganisatie Tandem vormen wij de brede school Prins Maurits.

We hebben een prachtig nieuw pand. Iedere groep heeft een openslaande deur naar een eigen buitenspeelterrein. Dit terrein is geheel omheind zodat de kinderen veilig kunnen buitenspelen.

Soms organiseren we activiteiten waar kinderen van de verschillende groepen aan meedoen. Zo raken de kinderen vertrouwd met de schoolomgeving en is de stap naar school, wanneer ze vier worden, gemakkelijker.

De peuters krijgen bij ons de kans om een zo goed mogelijke start te maken op de basisschool en we bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).