kdv De Wieken

  • Onderdeel van Integraal Kind Centrum De Wieken
  • Twee groepen
  • Pedagogische visie verbonden aan de Daltonvisie
  • We werken met de VVE methode Uk & Puk

Kinderdagverblijf De Wieken maakt deel uit van Integraal Kind Centrum De Wieken. Kenmerkend voor een IKC is dat kinderopvang en onderwijs onder één dak zitten en we werken vanuit één pedagogische visie. Bij De Wieken is de pedagogische visie verbonden aan de Daltonvisie.

Bij kinderdagverblijf De Wieken komen maximaal dertig kinderen tegelijk. We hebben twee groepen: een groep van maximaal zestien kinderen en een groep van maximaal veertien kinderen.

Naast een kinderdagverblijf is er ook een peutergroep en een bso in dezelfde vleugel van het gebouw.

Op dinsdagochtend zijn er beweeglessen voor de oudste peuters.

De peuters krijgen bij ons de kans om een zo goed mogelijke start te maken op de basisschool en we bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Euronews afbeelding