kdv Drakenfort

  • Onderdeel van brede school Broeksingel
  • Spelen met leeftijdgenoten
  • Twee groepen, maximaal 32 kinderen

Kinderdagverblijf Drakenfort bestaat uit twee stamgroepen met ieder maximaal zestien kinderen. De groepsruimtes bevinden zich in de brede school aan de Broeksingel op de begane grond. We bieden kleinschalige opvang met veel flexibele mogelijkheden. Door de grootte van dit kinderdagverblijf kennen onze kinderen elkaar en onze pedagogisch medewerkers. Omdat we in één gebouw zitten met de basisschool en de buitenschoolse opvang is de opvang van baby tot en met  schoolkind onder één dak. We werken echter ook intensief samen met de andere basisscholen in het dorp. De keuze van onderwijs is vrij en we bieden buitenschoolse opvang in alle scholen.

Beide groepsruimtes grenzen aan de tuin. We kiezen bewust voor het werken met verticale groepen. Dit betekent dat we kinderen van baby tot kleuter samen opvangen. Dit komt het meest in de buurt van een grote familie waar de betrokkenheid van kinderen naar elkaar gewaarborgd is.

We werken soms samen met peutergroep Drakenfort. Zo organiseren we activiteiten voor de oudere kinderen. Kinderen  komen zo met meer leeftijdsgenoten in contact. Er gaat altijd een ‘eigen’ pedagogisch medewerker mee.