• Onderdeel van brede school Broeksingel
  • Spelen met leeftijdgenoten
  • Twee groepen, maximaal 32 kinderen

Schrijf je in

Kinderdagverblijf Drakenfort bestaat uit twee stamgroepen met ieder maximaal zestien kinderen. De groepsruimtes bevinden zich in de brede school aan de Broeksingel op de begane grond. We bieden kleinschalige opvang met veel flexibele mogelijkheden. Door de grootte van dit kinderdagverblijf kennen onze kinderen elkaar en onze pedagogisch medewerkers. Omdat we in één gebouw zitten met de basisschool en de buitenschoolse opvang is de opvang van baby tot en met  schoolkind onder één dak. We werken echter ook intensief samen met de andere basisscholen in het dorp. De keuze van onderwijs is vrij en we bieden buitenschoolse opvang in alle scholen.

Beide groepsruimtes grenzen aan de tuin. We kiezen bewust voor het werken met verticale groepen. Dit betekent dat we kinderen van baby tot kleuter samen opvangen. Dit komt het meest in de buurt van een grote familie waar de betrokkenheid van kinderen naar elkaar gewaarborgd is.

We werken soms samen met peutergroep Drakenfort. Zo organiseren we activiteiten voor de oudere kinderen. Kinderen  komen zo met meer leeftijdsgenoten in contact. Er gaat altijd een ‘eigen’ pedagogisch medewerker mee.

Masja

Maak kennis met de clustermanager

Mijn naam is Masja van der Werve en ik werk sinds maart 2013 bij KION.

Mijn voldoening en uitdaging zit in het zien van lachende kinderen, tevreden ouders en blije medewerkers. Als ik medewerkers kan laten doen waar ze goed in zijn kunnen zij ook het beste aan kinderen en ouders bieden.

In mijn cluster zijn de teams erg betrokken op en met elkaar. Niet alleen door de ‘dorpse’ situatie maar veelal door de intrinsieke gedrevenheid die hen bindt. Wij bieden in de kleine kernen een basisvoorziening die door steeds meer inwoners wordt gevonden en als positief wordt ervaren. We groeien.

Adres

kdv Drakenfort
Broeksingel 86
6581 HB Malden
LRK-nummer 131294003

Clustermanager

Openingstijden

Elke dag van 7.30 tot 18.00 uur

kion kinderopvang quotes

Wat ouders zeggen

  • Jullie geven ons elke keer weer een warm en welkom gevoel en verrassen ons met leuke activiteiten zoals laatst het verkeersplein de hal: ga zo door!

Impressie van kdv Drakenfort

Altijd opvang. Altijd in de buurt.