kdv Goudwinde

  • Aparte tuin voor kinderdagverblijf
  • Onderdeel van kindercentrum Goudwinde
  • Zeven groepen
  • In voorzieningenhart De Ster

In het voorzieningenhart De Ster vormt kindercentrum Goudwinde met basisschool Het Talent een brede school en we hopen uit te groeien tot een integraal kindcentrum.

We hebben zes stamgroepen met ieder maximaal zestien kinderen. Naast de groepsruimtes maken we ook gebruik van de gangen en hal om te spelen. Daar komen de verschillende groepen ook vaak samen. Zo spelen de kinderen ook met andere leeftijdsgenoten en hebben ze een vertrouwde basis binnen de eigen groep. Op deze locatie vind je ook een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Buiten spelen de kinderen in onze ruime omheinde tuin. We hebben de tuin, in overleg met de oudercommissie,  zo ingericht dat ook de allerkleinsten er veilig spelen.

We doen vaak activiteiten samen met school en de kinderen krijgen een 'warme overdracht' als ze vier jaar worden.