kdv Grootstal

  • Samenwerking met De Kleine Wereld, KLEUR
  • Nieuw, kleurrijk en licht gebouw
  • Veilige, ruime buitenruimte
  • Toegang tot gymzaal
  • Twee verticale groepen

Kinderdagverblijf Grootstal is onderdeel van Kindcampus Grootstal, dat naast KION bestaat uit basisschool De Kleine Wereld en KLEUR voor opvang van kinderen met een beperking. Naast een kinderdagverblijf hebben we hier ook buitenschoolse opvang en een VVE peutergroep.

De samenwerking heeft als doel de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. We maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en laten kinderen en ouders elkaar ontmoeten.

Het gebouw is nieuw, kleurrijk en licht. De buitenruimte heeft een grote speelplek met verschillende speeltoestellen, een zandbak, een speelheuvel en een grasveld waar kinderen kunnen spelen. We gaan zo veel mogelijk naar buiten.

Centraal in het gebouw ligt een gymzaal waar materiaal aanwezig is dat past bij alle leeftijden en niveaus, zodat de kinderen veilig kunnen klimmen, klauteren en bewegen.

Op deze locatie komen maximaal 32 kinderen tegelijk. We hebben twee verticale groepen voor kinderen van nul tot vier jaar.