pgr De Buut

  • Onderdeel van kindcentrum De Buut
  • Kinderen ontwikkelen op het eigen tempo
  • Ruime tuin met uitdagende plekken

Bij De Buut stimuleren we kinderen om zelf de wereld te  ontdekken. Ieder kind doet dit op het eigen tempo op zowel emotioneel, lichamelijk, sociaal als op creatief vlak. Wij bieden kinderen een uitdagende omgeving waar ontplooiing mogelijk is met begeleiding op de achtergrond.

De peutergroep is op de begane grond en vanuit de groepsruimte kunnen we direct naar onze ruime tuin waar de peuters heerlijk kunnen spelen. Er zijn allerlei uitdagende plekken: een open plek onder een boom met houtsnippers, een speelwand met een lage glijbaan, een liggende klimboom, een voelmuur en een speelhuisje. 

De peutergroep is onderdeel van kindercentrum De Buut: samen met school, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang werken we intensief samen waarbij we de kinderen centraal stellen.