pgr De Draaitol Montessori VVE

  • Een groep met maximaal 14 kinderen
  • Intensieve samenwerking met school

We hechten erg aan de samenwerking met school en aan de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen. Onze peuters krijgen een eigen aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie dat aansluit bij het aanbod van school.