Peutergroep De Hoeven is onderdeel van kindcentrum De Hoeven. We schenken veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling van de peuters.

We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool.

Daisy

Maak kennis met de interim-clustermanager:

Mijn naam is Daisy Kuipers en ik ben interim clustermanager voor deze locatie.

Mijn uitdaging is om de KION werkwijze en handelen door te voeren en medewerkers hierin wegwijs te maken.

De locaties zijn onderling sterk verbonden door een heel betrokken team van pedagogisch medewerkers.

Adres

pgr De Hoeven
Akkersleep 1-3
6641 WR Beuningen
LRKP-nummer 218467655

Clustermanager

Openingstijden

Altijd opvang. Altijd in de buurt.