pgr De Kroon

  • Onder één dak met kinderdagverblijf en bso
  • Kleinschalig, met maar één groep
  • We bieden VVE aan
  • Geweldige, grote tuin
  • Veel aandacht voor ieder kind

Peutergroep de Kroon wordt gedreven door twee vaste pedagogisch medewerkers. Bij Ineke en Larissa voelen de peuters zich vertrouwd en op hun gemak. Wij bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie volgens de methode van Uk & Puk. Met ons spel- en activiteitenaanbod werken wij aan een goede start op de basisschool. Puk speelt altijd met ons mee. We leren veel van zijn belevenissen.

Kindercentrum De Kroon is gevestigd in een nostalgisch oud schoolgebouw. De peutergroep heeft twee mooie lichte ruimtes tot haar beschikking. In de grote omsloten tuin kunnen de kinderen naar hartelust ravotten en ontdekken.  

Onze peutergroep is kleinschalig met maar één groeppeutergroep en is voor kinderen van twee jaar en vier maanden tot vier jaar.