pgr De Meibloem VVE

  • Ruime openingstijden
  • Eén groep, maximaal veertien kinderen
  • Veel aandacht voor taal- en spraakontwikkeling

We hebben onze ruimte ingericht met verschillende hoeken, waaronder een leeshoek, een huishoek en een blokkenhoek. We hebben iedere maand een thema waar we de aankleding op aanpassen.

Buiten spelen de kinderen op onze eigen speelplaats. Buitenspelen is gezond en belangrijk voor kinderen. In de tuin rennen en fietsen ze en spelen ze in het zand of op het gras.

We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent extra aandacht voor spraak- en taalontwikkeling. We zorgen er zo voor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool.