pgr De Notedop VVE

  • Onderdeel van brede school Neerbosch-Oost
  • Spelen met leeftijdsgenoten
  • Twee groepen
  • Veel aandacht voor taal- en spraakontwikkeling

We zijn onderdeel van brede school Neerbosch-Oost. Vanuit die positie werken we nauw samen met basisschool Het Octaaf, welzijnsorganisatie Tandem en Bibliotheek Op School.

We hebben twee groepen van ieder maximaal veertien kinderen. Iedere groep heeft een eigen ruimte. Beide ruimtes zijn direct verbonden met de buitenruimte. In de ochtenden komen meestal tweejarigen en 's middags komen de meeste driejarigen.

De buitenruimtes van de peutergroep en de basisschool grenzen aan elkaar en de kinderen hebben veel contact met elkaar. Wanneer de kinderen vier worden en naar Het Octaaf gaan, zijn ze daar al vertrouwd omdat we ruimtes van school gebruiken, daar naar de bibliotheek gaan en er ouder- en kindactiviteiten zijn. Ook zijn er gezamenlijke themabijeenkomsten voor ouders samen met de onderbouw van Het Octaaf.

We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

Voor alle mogelijkheden in deze wijk bekijk je de
kinderopvangkrant Nijmegen West.