pgr De Prins VVE

  • Ruime buitenspeelplaats
  • Onderdeel van kindcentrum De Prins
  • Aandacht voor taal- en spraakontwikkeling
  • Twee groepen
  • Elke dinsdag open inloop 9.00 - 12.00 uur

Peutergroep De Prins is onderdeel van kindercentrum De Prins waar ook een buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf bij horen. Samen met basisschool Prins Maurits en welzijnsorganisatie Tandem vormen wij Brede School Prins Maurits.

We hebben een prachtig nieuw pand. De peuters hebben twee eigen ruimtes. Zo zijn er ook twee groepen, met maximaal 28 kinderen. Deze bevinden zich tegenover de kleutergroepen waardoor samenwerking en contact snel mogelijk is. Soms organiseren we activiteiten waar kinderen van de verschillende groepen aan meedoen. Zo wennen de peuters aan de schoolomgeving en is de stap naar school, als ze vier worden, makkelijker.

Iedere groep heeft een deur naar een eigen buitenspeelterrein. Dit terrein is geheel omheind zodat de kinderen veilig buiten kunnen spelen.

We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE) zodat kinderen een goede start maken op de basisschool.