Peutergroep De Triangel is onderdeel van Montessori kindcentrum De Triangel. We werken met de visie van Maria Montessori. Een belangrijke uitspraak van Maria Montessori is "Help mij het zelf te doen". Doordat we in hetzelfde gebouw zitten als de basisschool, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang en dezelfde visie uitdragen, vormen we een vertrouwde plek voor kinderen van 0-13 jaar. 

Het bevorderen van zelfstandigheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken vinden wij ook daarom erg belangrijk. We stimuleren dit onder andere door duidelijke kaders te stellen waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken, met materialen te werken waarbij zij zichzelf kunnen controleren en door in te gaan op de interesses van het kind. Daarnaast schenken we veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling van de peuters.

We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool.

Daisy

Maak kennis met de interim-clustermanager:

Mijn naam is Daisy Kuipers en ik ben interim clustermanager voor deze locatie.

Mijn uitdaging is om de KION werkwijze en handelen door te voeren en medewerkers hierin wegwijs te maken.

De locaties zijn onderling sterk verbonden door een heel betrokken team van pedagogisch medewerkers.

Adres

pgr De Triangel - voorheen Monti Peuter
Koningstraat 5k
6641 KS Beuningen
LRKP-nummer 146472883

Clustermanager

Openingstijden

ma:    08.30 - 12.00 uur
di:      08.30 - 12.00 uur
woe:  08.30 - 12.00 uur
do:    08.30 - 12.00 uur
vrij:   08.30 - 12.00 uur

Altijd opvang. Altijd in de buurt.