pgr De Wieken VVE

  • Onderdeel van Integraal Kind Centrum De Wieken
  • Drie groepen met 7 tot 14 kinderen
  • Extra aandacht voor taal- en spraakontwikkeling

Peutergroep De Wieken maakt deel uit van Integraal Kind Centrum De Wieken. Kenmerkend voor een IKC is dat kinderopvang en onderwijs onder één dak zitten en we werken vanuit één pedagogische visie. Bij De Wieken is de pedagogische visie verbonden aan de Daltonvisie.

We hebben drie groepen variërend van zeven tot veertien kinderen.

Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend hebben we een Startgroep van veertien kinderen. Kinderen met een VVE-indicatie hebben voorrang. Deelname van ouders aan thema-bijeenkomsten is verplicht. Hiernaast is er een extra groep op maandagmiddag, dinsdag-, woensdag-, en vrijdagochtend van zeven kinderen. 

Op woensdag- en donderdagochtend hebben we een Schakelgroep voor peuters van drie jaar. Deze groep bestaat uit zeven peuters. In deze groep komen ook kleuters van de groepen 1/2 spelen.

Op dinsdagochtend zijn er beweeglessen voor de oudste peuters.

De peutergroep deelt de ruimtes met de bso. Naast een peutergroep is er ook een kinderdagverblijf in dezelfde vleugel van het gebouw. 

We gaan graag samen naar buiten. We hebben een omheinde speelplaats waar de kinderen naar hartenlust kunnen rennen en ravotten.

De peuters krijgen bij ons de kans om een zo goed mogelijke start te maken op de basisschool en we bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Euronews afbeelding