pgr De Wigwam VVE

  • Drie tuinen om in te spelen
  • Onderdeel van brede school Michiel de Ruyter
  • Twee groepen, maximaal 28 kinderen

We zitten in wijkcentrum Titus Brandsma en maken deel uit van brede school Michiel de Ruyter. Ook buitenschoolse opvang Michiel is hier gevestigd. Met de basisschool werken we samen om kinderen hun talenten te laten ontdekken. Daarnaast bieden we Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool. Dat vinden wij belangrijk.

Iedere groep heeft een eigen ruimte, waar ze eigen activiteiten organiseren. Wanneer er minder kinderen zijn, werken de groepen samen.

Buiten spelen de kinderen in de tuin van de peutergroep of in de aangrenzende buurtspeeltuin en soms in de 'brede schooltuin'. Ze krijgen overal de ruimte.