pgr Drakenfort

  • Spelen met leeftijdgenoten
  • Onderdeel van brede school Broeksingel
  • Samenwerking met kinderdagverblijf Drakenfort
  • Maximaal zestien kinderen per groep

Peutergroep Drakenfort bestaat uit twee groepen met ieder maximaal zestien kinderen. Er zijn twee groepsruimtes. De basisgroep heet Drakenfort en bevindt zich in de school. De tweede groep heet Drakenclub en bevindt zich in het kinderdagverblijf. Beide groepsruimtes grenzen aan  de tuin. We hebben speelgoed voor de jonge en de oudere kinderen. Zo bieden we uitdagingen die passen bij de leeftijd. Vanaf januari 2015 werken we met een VVE aanbod. Dit betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. We werken met de methode Uk & Puk waardoor we op een speelse manier ontwikkelingsgericht met kinderen werken.

We werken samen met kinderdagverblijf Drakenfort.  We bieden de peuteractiviteiten voor alle peuters van kinderdagverblijf en peutergroep aan.