pgr Goudwinde

  • Onderdeel van kindercentrum Goudwinde
  • Twee groepen
  • Tuin speciaal aangelegd voor kinderen van nul tot vier jaar
  • We bieden VVE

Peutergroep Goudwinde maakt samen met het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang deel uit van kindercentrum Goudwinde. We hebben twee peutergroepen van ieder maximaal zestien kinderen.

Naast de groepsruimtes maken we ook gebruik van de gangen en de hal om te spelen. Daar komen de verschillende groepen ook vaak samen. Zo spelen de kinderen ook met andere leeftijdsgenoten en hebben ze een vertrouwde basis binnen de eigen groep.

Buiten spelen de kinderen in onze ruime tuin. We hebben de tuin, in overleg met de gemeente en de oudercommissie, zo ingericht dat ook de allerkleinsten er veilig spelen. Na sluitingstijd is de tuin geopend voor de buurtkinderen om er te spelen. Omdat we in het voorzieningenhart De Ster in Lent zitten, maken we echt deel uit van de wijk.

De peuters krijgen bij ons de kans om een zo goed mogelijke start te maken op de basisschool en we bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).