pgr Grootstal VVE

  • Veel aandacht voor taal- en spraakontwikkeling
  • Ruime buitenruimte
  • Nauwe samenwerking met basisschool De Kleine Wereld en KLEUR

Onze peutergroep bevindt zich in het moderne, open gebouw van Kindcampus Grootstal. We werken samen met basisschool De Kleine Wereld en UniK Kinder- en Jeugdzorg. Naast een peutergroep vind je hier ook een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Door de nauwe samenwerking is er veel expertise in huis op de gebieden onderwijs, taal‐ en spraakontwikkeling, begeleiding, ondersteuning, zorg en opvang. 

Er is een gezamenlijke ontmoetingsruimte waar we samen feest vieren en thema-middagen houden. Zo raken de peuters al vertrouwd met de schoolomgeving. We merken dat wanneer de kinderen vier worden en naar school gaan, ze makkelijker wennen.

Verder vinden we het belangrijk om het hele jaar door met de kinderen naar buiten te gaan. Er is een omheinde buitenspeelruimte.