pgr het Kleurrijk VVE

  • Onderdeel van brede school het Kleurrijk
  • Eén groep, maximaal veertien kinderen
  • Onder één dak met bso Het Kleurrijk
  • Extra aandacht voor taal- en spraakontwikkeling

We zijn onderdeel van brede school het Kleurrijk. De kernpartners van deze brede school zijn basisschool het Kleurrijk, peutergroep het Kleurrijk, bso het Kleurrijk en Tandem.

We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool.
Samen met groep 1 en 2 van de basisschool werken we met de methode Piramide. We hebben samen met de school en Tandem ook een thuisprogramma ontwikkeld: Piramide-Thuis.

We zitten in het voorzieningenhart 't Hert. Hier zijn veel organisaties gevestigd, zoals basisschool het Kleurrijk, Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD/consultatiebureau en een logopediste. Het is het hart van de wijk en we zijn blij daar onderdeel van te zijn.