pgr Kloek

  • Grote groepsruimtes met veel daglicht
  • Eén groep, maximaal zestien kinderen
  • Onderdeel van kindercentrum Kloek

Peutergroep Kloek is een onderdeel van kindercentrum Kloek en heeft een mooie, rijk ingerichte groepsruimte en een eigen speel- en moestuin.
We werken vanuit de visie 'betrokkenheid in spel in rijke hoeken'. De speelhoeken zijn zo ingericht dat kinderen geprikkeld raken om te gaan spelen en dat ook langere tijd doen omdat het een uitdagende speelhoek is. De ruimte werkt als het ware als extra pedagoog en zo kan de pedagogisch medewerker de kinderen ondersteuning bieden in hun spel. 

De nadruk ligt op vrij spel en ontdekken  maar we bieden ook activiteiten aan vanuit de methodiek Uk & Puk waar kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen.

De natuur en buitenspelen vinden wij erg belangrijk. We halen de natuur naar binnen met materiaal op de seizoenstafel. Door de overkapping aan de schuur kunnen we veel activiteiten buiten doen en in het voorjaar maken we samen met de kinderen de moestuin weer in orde.

Wil je jouw kind in contact brengen met leeftijdsgenootjes en ben je enthousiast geraakt over peutergroep Kloek, kom dan gerust een kijkje nemen. Je bent van harte welkom.