pgr Montessori Lindenholt

  • Eén groep met maximaal zestien peuters
  • Eigen lokaal in Montessorischool Lindenholt
  • Volgens de leer van Maria Montessori

De werkwijze bij onze peutergroep is gebaseerd op het gedachtengoed van Maria Montessori. In deze visie gaat het erom dat het kind de ruimte heeft om zich te kunnen ontplooien tot een zelfstandig, harmonisch, sociaaldenkend mens. We houden rekening met de unieke persoonlijkheid van iedere peuter. We stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. Volgens de leer van Maria Montessori: "Leer mij het zelf te doen." Ieder kind doet dit op zijn eigen tempo zowel emotioneel, lichamelijk, sociaal als creatief. De mate en het tempo waarin het kind zich kan ontwikkelen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de omgeving waarin het opgroeit.

Bij deze visie op ontwikkeling hoort een aangepaste begeleiding: de peuter de kans geven zelf te laten ontdekken in een uitnodigende omgeving met begeleiding op de achtergrond. Wij werken met Montessori materialen waar de peuters mee mogen experimenteren.